Realtek USB Card Reader 6.2.9200.39041

Realtek USB Card Reader 6.2.9200.39041

REALTEK Semiconductor Corp. – 5,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 177 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
USB card reader driver cho Win XP/Vista/Win7

Tổng quan

Realtek USB Card Reader là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi REALTEK Semiconductor Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.006 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Realtek USB Card Reader là 6.2.9200.39041, phát hành vào ngày 26/04/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Realtek USB Card Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,8MB.

Người sử dụng của Realtek USB Card Reader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Realtek USB Card Reader!

Cài đặt

người sử dụng 7.006 UpdateStar có Realtek USB Card Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản